Přihlásit se

Zde se můžete přihlásit pomocí CAS UK (Centrální autentizační služba UK). Jedná se o stejné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) jako pro ostatní aplikace IS UK

  
  
  
Přihlašovací jméno
Heslo
  

Registrace

Registrace

Pokud nejste studentem či zaměstnancem UK můžete si zde vygenerovat uživatelské jméno a heslo, a následně se těmito údaji přihlásit v oranžovém formuláři.

Učitel Student  
Jméno  
Příjmení  
Pracoviště  
Heslo 
Znovu heslo 

brain

Přihlášení

image one

Pomocí "oranžového" formuláře, který naleznete v levém sloupci, se můžete do systému přihlásit údaji z CAS UK (Centrální autentizační služba UK). Jedná se o stejné přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) jako pro ostatní aplikace IS UK.
image one

uzivatelPokud nejste zaměstnancem a ani studentem Karlovy Univerzity v Praze můžete se zaregistrovat pomocí zeleného formuláře v levém sloupci. Zde si můžete vygenerovat uživatelské jméno a heslo a přihlásit se pak v oranžovém formuláři.

Obsah

image one

Jak tvořit kurz

Tato část byla vytvořena na základě mezinárodních kritérií1 pro tvorbu e-learningových kurzů a měla by sloužit jako průvodce při tvorbě a evaluaci e-learningových kurzů.
Obsahuje čtyři části:

  • teoretický úvod Základní kroky při tvorbě výukové části kurzu - popisuje postup při tvorbě kurzu
  • formulář Předběžné informace o kurzu – obsahuje informace, které by měly být účastníkům známy před spuštěním kurzu
  • formulář Úvodní informace o kurzu - obsahuje informace, které by měly být uvedeny v úvodu kurzu
  • formulář Úvodní informace o lekci – obsahuje návrh základní struktury jednotlivých lekcí
  • část Ke stáhnutí obsahuje předchozí formuláře s ev. vepsanými texty, které lze převést pdf formátu a stáhnout.


image one

Hodnocení kurzu

Dotazník byl sestaven na základě mezinárodních kritérií kvality a měl by poskytovat informaci, zda e-learningový kurz splňuje základní požadavky kladené na kvalitu.


image one

Evaluace kritérií

Evaluace kritérií je část, která je určena pro další vývoj hodnocení e-learningových kurzů. Budeme vděčni každému uživateli, který vyplní tuto část a poskytne nám tak podklad pro následné přiřazení vah jednotlivým kritériím. Jedná se o porovnání jednotlivých kriterií mezi sebou na základě důležitosti.


1ISO/IEC 19796-1. Information technology -- Learning, education and training -- Quality management, assurance and metrics : Part 1: General approach . Switzerland : ISO/IEC 2005, 2005. 121 s.
WRIGHT, Clayton R. Criteria for Evaluating the Quality of Online Courses. Instructional Media and Design Grant MacEwan College Edmonton, Alberta [online]. [cit. 2011-07-06]. Dostupný z WWW: .
ISO/IEC 19796-3. Information technology - Learning, education and training - Quality management, assurance and metrics : Part 3: Reference methods and metrics. Switzerland : ISO copyright office, 2009. 38 s.
CEN/ISSS CWA 14644 : Quality Assurance and Guidelines. Brussels : CEN/ISSS, 2003.
WIRTH, Markus A. Handbook on Quality and Standardization in E-Learning. Germany : Springer, 2006. An analysis of international quality management approaches in e-learning: Diferent pathts, similar pursuits, s. 97

7